این سیستم برای بازی مناسب نیست حتی یه گرافیک خوب هم تهیه کنید باپردازنده گاوگاه میشه وپاورتونم نمیتونه برقش تامین کنه دنبال یه سیستم باقیمت حداقل 1800000 باشه