اگر این سوال رو 5 سال پیش میپرسیدید جواب مثبت بود.
خیلی رو این سیستم فکر نکنید پاور باید عوض بشه .پردازنده ضعیفه و برای پردازنده بهتر مادربرد بهتر لازمه >>مادربرد که عوض بشه رم هم باید عوض بشه هارد...