اول از همه به فکر یک کولر سی پی یو مناسب باشید.
از خنک کننده استوک استفاده می کنید؟