با ارائه این پردازنده توسط اینتل دوباره بازار اورکلاک پردازنده در بین حرفه ای ها گرم خواهد شد.