سامسونگ اعلام کرده که در سه ماه سوم یا سه ماهه چهارم ! البته یک جای دیگه خواندم که 30 آگوست !