دوست خوبم،

دفعه ی پیش اون بلا رو سر سیستم آوردین، چشم ما ترسیده. دوست نداریم این دفعه هم بلای دیگری سرتون بیاد. لطفا" سیستم رو به کسی که وارد هست بسپارید.

ضمنا" با بقیه ی کاربران درست صحبت...