شما یه چرمی بگیر یه درب پلاستیکی هم اضافه بگیر بنداز. هروقت خواستی جایی کلاس بذاری درب چرمی رو بنداز روش.
حالا هر دوتا درب پلاستیکی و چرمی رو داشته باشی خط قرآن کج نمیشه