واقعا دوست داشتنی هست این تصویر.
واقعا باعث افتخاره که همچین استادی در انجمن هست.

From Fringe Dev***on