اگه بررسی های قطعات High End قرار بگیره خیلی بهتر میشه ....