ای مجله سخت افزار بهت امتیاز خوب رو دادم به جای عالی تا سیر صعودیت ، نزولی نشه و خیال کنی اینجا که ایستادی آخر راه ...