ممنون آقای پناهی. بسیار عالی. مواردی که به عنوان عیب از سوی بیننده شناخته می شد رو متذکر شدید:

- نبود رنگ مشکی در پس زمینه
- فونت ویندوز 8

- اگر کنار مطالب، اگر لینک شبکه های اجتماعی هم بود،...