موفق باشید در این کار :)

اگر میشه 3 تا خواهش بکنم که در سایت جدید اعمال بشه .

1- قیمت رم هم در اقلام PC قرار بگیره .

2- از نظر اخبار فناوری و اخبار دیجیتال اگر میشه خیلی به روز باشید و تمامی...