من Athlon X2 4800+ دارم. پردازنده ی بی آزاریه ، اما من قصد دارم یه 2500K بگیرم. آیوی بریج تو این محدوده داریم؟