داداش اگه ساکن تهران هستی برو فروشگاه هایپر استار اکثراً موجود داره نداشته باشه هم می تونی سفارش بدی بیارن برات چون خودشون مستقیم وارد می کنن از لحاظ قیمت هم من به شخصه قیمت کردم از جمهوری که بازارشه...