دوست عزیز اشتباه میکنی 580 قویتر هست ولی یک چیزی که هست 580 نو الان یکم گرونتر از این قیمته ولی اگه بتونید کارت 7870 گیر بیارید از هر دو بهتره!