همه چیز کارایی نیست، بدون شک برترین کارت گرافیک دنیا و قوی ترین کارت گرافیک دنیا یکی نیستن! این دوتا باهم فرق داره، برترین کارت گرافیک های دنیا جدا از بحث کاراییشون باید قیمت مناسبی هم داشته باشن،...