به نظر من هم میتونه از رم باشه یعنی از باس رم هم میتونه از ICتصویری مانیتور ایراد داشته باشه حالا به نحفی مثلا نوسانات برق میتونه عامل ان باشه!