بایوس مادربرد رو آپدیت کنید. اگر پس از آپدیت بازهم مشکل باقی بود، با رم دیگری تست کنید و اگر مشکل همچنان باقی بود مادربرد را به گارانتی ببرید.