35450
سلام دوست عزیز. بودجتون خیلی محدوده ولی با این حال من پیشنهاد دادم .با توجه به اینکه قرار هست برای گیم هم ازش استفاده بشه کارت گرافیک هم پیشنهاد دادم که باعث شد بودجه بزنه بالا اگه بودجه را...