دوست عزیزم مشاوره به نماینده خریدار , خلاف قوانین انجمن هست
ایشون کجا تشریف دارن؟