با تشکر از برادر امیر حسین عزیز و دوست داشتنی هم بابت تاپیک خوبشون و هم برای اینکه شرمنده کردند و سیستم ها رو قرار دادند امیدوارم نمونه های مناسبی باشند
خلاصه به قول صنایع غذایی ها عصاره تغلیظ...