بد نبود . اما خیلی کم جزئیات بود . کسی که مقاله مینویسه باید اول از همه از لحاظ نوشتاری متنی پر محتوا رو به همراه اطلاعات مفید و عکسهای متناسب با متن ، قرار بده تا خواننده تشویق به خوندن بشه .

ضمن...