شاید خیلی از شما با دو واژه parked و unparked در cpu ناآشنا باشید, ولی به شکل ساده , parked بودن هسته ها , میزان cpu usage رو در یکسری برنامه ها و از جمله بازی ها کاهش میده , چنین مشکلی در win8 حل...