استفاده ار واشر پلاستیکی بین برامدگی های جای پیچ و مادربرد بهترین و ساده ترین راه حله!