چه باحالو نازن.ادم یادم اسباب بازی میوفته فقط از نوع پیشرفتش!!!!!