سلام وقت بخیر.
سیستم پیشنهادی که حرفی توش نیست.
ولی در خصوص مانیتور من بجای شما بودم بودجه بیشتری اختصاص میدادم و یک مدل خوب میگرفتم. برای طراحی واقعا مانیتور خوب مهم ه.