سلام
لطفا بفرمایید تو نرم افزار های 3D از چه موتور رندری استفااده میکنید تا دوستان بهتر بتونن راهنماییتون کنن .