عکس 2 فکر نکنم ایران باشه. عکس 8 هم منظورش اینه که با این که همه از لوازم و تجهیزات قرن 21 استفاده میکنن ایشون در سادگی فقط با چشمان خودش داره نگاه میکنه. بنده این رو ازش فهمیدم.