داداشم خداییش سخته سوالت، من چون خیلی وقته کارت AMD نداشتم مانیتور Free Sync هم نداشتم اطلاعی در این زمینه ندارم.