سلام

یک مودم وایرلس ارزان مدل tp link معرفی کنید

وایرلس باشه
یک اتصال لن و یک اتصال usb داشته باشه
اتصال usb حتما داشته باشه