میدونی من همیشه همچین تصوری از اینتل و amd داشتم.تو صنعت پردازنده اینتل برادر بزرگه است و amd برادر کوچیکه.اینتل بخاطر بزرگتر بودنش و ارتباطات قوی ترش پول و زور بیشتری داره و در عوض amd تا دلت...