دوست داشتن برند یه چیزه - قدرت خرید داشتن یه چیز دیگس
من از اینتل استفاده می کنم دلیلشم همه می دونن هرکسی هم ندونه اشتباه تو این فروم اومده اما ای ام دی رو بخاطر شکوندن قیمت ها تحسین می کنم
و...