اینتل. ولی نسبت کارایی به قیمت در پردازنده های AMD بیشتره. یعنی همون قدر که پول میدی دقیقا دقیقا دقیقا دقیقا!!! همون قدر هم کارایی دریافت میکنی. و این باعث میشه کسانی که پول کافی برای خرید اینتل...