مهم نیست پردازنده شما چن هسته ای باشه ، مهم اینه که amd باشه !