من خودم طرفدار اینتل هستم و باید بگم اینتل همیشه از نشر ارائه تکنولوژی های جدید پیشتاز بوده و البته بازدهی پردازنده هاش فاصله زیادی تا amd داره اما این نکته اعصاب خورد کن رو هم منکر نمیشم که اینتل...