خسته نباشی نریمان جان جالب و آموزنده بود.

البته چنین اسپیکرها و مانیتور هایی در واقع کاربرد حرفه ای دارند یعنی در استودیوهای ضبط و آهنگسازی. چون خیلی هاشون قابلیت های فوق العاده ای از لحاظ توان...