میخواین از راه دور کانفیگ مودم و عوض کنین یا اینکه میخواین به دستگاه هایی که بهش وصل هستن دسترسی داشته باشین؟
قابل دسترس کردن مودم از طریق اینترنت به صورت مستقیم خطریه، حتی اگه رمز عبور طولانی داشته...