در همون پورت فورواردینگ,میتونی آی پی ها و پورت هارو تعریف کنی و قاعدتا نباید مشکلی داشته باشی...
اگر لوکال تصویر میگیری ولی استاتیک نه،یه تماسی با ISP بگیر
ضمنا ریبوت فراموش نشه