سلام اقا حسام ببخشید یک سوال:
من امروز رفتم مجلرو بخرم ولی هیچ جا پیدا نکردم 4 روزنامه فروشی ستارخان رو گشتم ولی نبود!البته روز قبلشم رفتم ولی چرا نیست؟مگه پخش نشده