درباره مجله های کامپیوتری داخلی دیگه حرف بزنیم که فکر میکنم مشکل بوجود بیاد درباره مجله غیر کامپیوتری بگم. اگه مشکلی پیش نمیاد بگید انتقاد کنم! (البته سازنده!)
جنگ افزار ؛ کاملا تخصصیه و تعداد...