معمولا تایم سرورهای سرویس دهنده ها حدود 15 تا 20 دقیقه اختلاف زمانی دارند، یعنی به جای ساعت 2 از ساعت 2:20 دقیقه روی تایم رایگان می روند و از طرفی 20 دقیقه هم زودتر سرویس رایگان را تمام می کنند، به...