تاپیک مربوط به 10 ماه پیشه ! تاپیک زیر خاکی رو آوردید بالا ! خود استارتر نتونستن عکسها رو آپلود کنند !
لطفاً به تاریخ شروع تاپیک دقت کنید !