مدت ها قبل خبر های زیادی توسط توسعه دهنده گان میگو در فضای اینترنت گسترش یافت که در حال آزمایش کردن آخرین ورژن آپدیت جدید با قابلیت های جدید هستند اما امروز به صورت رسمی این آپدیت برای گوشی های n9...