تعداد یک عدد رای مثبت ارسال شد ، ایشالا با یاری کاربران محترم ، وب سایت در رتبه اول جای خواهد گرفت .