اینجانب pc رو انتخاب میکنم بدلیل اینکه کنسول های بازی رو نمیشه ارتقا بدی باید صبر کنی تا یکی جدیدتر بیاد بازار ولی pc رو هر وقت خاستی میتونی ارتقا بدی و راندمان بهتری نسبت به کنسول داره و از طرفی...