هر کدام به اندازه خود امکانات جداگانه ای را دارند اما کنسول ها یک شخص سوم برای گیمر ها محسوب می شوند ...