با ترکیب موس و کیبورد pc راحت ترم!
فقط بازیهای استراتژی برای اینکه pc رو انتخاب کنم کافیه! :دی