فقط pc. من کامپیوتر رو به خاطر سخت افزار قوی تر و داشتن موس و کیبورد، ترجیح میدم.