من خودم نیز PC رو انتخاب کردم، چون برای بازی کردن ترجیح می دهم با PC بازی کنم!
ولی بازی های اختصاصی کنسول ها خصوصا بازی های PS3 آدم رو ترغیب می کند یک کنسول در خانه داشته باشد!
بازی هایی مثل Kill...