با یک pc قدرتمند همه کار می شه کرد ولی با یک کنسول بازی هر قدر هم که پر قدرت باشه فقط میشه بازی کرد.